همكاران ارجمند؛ پژوهشگران گرامي، دانشجويان محترم

با توجه به رشد بي سابقه مجلات غير معتبر در كشورهاي مختلف كه گاها در پايگاه هاي معتبري چون PubMed نيز نمايه مي شوند (مانند Global Journal of Health Science). همچنين با عنايت به رسالت دانشگاه در توسعه علم و فناوري؛ مجدد يادآور مي شود كه تشويق چاپ مقالات، فقط به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر كه داراي داوري مي باشند تعلق مي گيرد. همچنين مقالات چاپ شده در مجلات نامعتبر در ارتقاء پايه و مرتبه اعضاي محترم هيات علمي و دفاع از پايان نامه دانشجويان و ساير امتيازات اثري نخواهد داشت.

 بايد توجه داشت كه همواره مجلات جديدي به اين ليست قابل اضافه شدن هستند. بنابراين چنانچه به اعتبار مجله مورد نظر خود شك داريد خواهشمند است با مديريت اطلاع رساني (جناب آقاي دكتر غراوي) مشورت فرماييد.

انتشار مقالات متعدد (گاها تا 800 مقاله) در يك شماره، فاصله كم ارسال مقاله تا پذيرش و چاپ (بعضا تا 10 روز كه نشان دهنده عدم انجام داوري است)، وجود مقالات متعدد از كشورهايي مانند ايران و چين در شماره هاي قبلي، دريافت وجه جهت چاپ مقاله، عدم رعايت فرمت مناسب و يكسان در چاپ مقالات قبلي؛ از نشانه هاي مهم بي اعتبار بودن يك مجله مي باشد. توضيحات بيشتر در اين خصوص در وب سايت معاونت و فايل پيوست آمده است. 

 

نحوه شناسایی مجلات نامعتبر

 

 

 

 

 

ناشرين نامعتبر

 

مجلات نامعتبر

فهرست مجلات نامعتبر خارجی وزارت علوم (شهریور-94)

 

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت

                               

فهرست مجلات علوم پزشکی نا معتبر و جعلی

 

سایر مجلات نامعتبر

Hijacked Journals

 

 
سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸
تبلیغات