اولین کنگره پزشکی شخصی ایران

مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد  اولین کنگره پزشکی شخصی ایران را در تاریخ 7 الی 9 اسفند 1395 در مرکز همایش های رازی برگزار نماید.

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 30 آذر 1395 

وب سایت دانشگاه

 

 

 


 

 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات