برپايي نمايشگاه و كارگاه مدرسه ايراني معماري ايراني با الگوي اسلامي

سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در راستاي اجرايي نمودن اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با هدف هويت بخشي به فضاهاي آموزشي و پرورشي و احياي معماري اسلامي ايراني همچنين ارتقا كيفيت محيطي فضاهاي آموزشي و تربيتي در نظر دارد با همراهي جامعه علمي و پژوهشي كشور اقدام به برپايي نمايشگاه و كارگاه مدرسه ايراني معماري ايراني با الگوي اسلامي در تراز سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در اسفند ماه سال جاري نمايد.

در اين راستا از اساتيد و دانشجويان محترم معماري آن دانشگاه دعوت بعمل مي آيد تا آثار خود را در زمينه طراحي فضاهاي آموزشي و همچنين ارائه مقاله منطبق بر چارچوب اعلام شده در فراخوان پيوست جهت شركت در مسابقه ارسال نمايند. بديهي است علاوه بر ارزيابي و تقدير از آثار برگزيده، ضمن ارائه دستاوردهاي ارزنده و با هويت در نمايشگاه مذكور، اين آثار در كتاب مدرسه ايراني - معماري ايراني نيز به چاپ خواهند رسيد.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به پرتال سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور به آدرس: http://www.dres.ir مراجعه فرماييد

 

.

 

 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات