كنگره ساليانه انستيتو كانسر ايران

مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران را برگزار می نماید.

   زمان برگزاری: 1 الی 3 دی 1395
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1395
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان امام خمینی (ره)

 


 

 

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات