همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک)

قا بل توجه پژوهشگران گرامی همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک) در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان کمیته تحقیقات دانشجویی در شهر سمنان برگزار می شود.


حوزه های تحت پوشش: بهداشت دهان و دندان

حیطه ها:
 
علوم پزشکی :
 
علوم پایه و بالینی پزشکی
 
دندانپزشکی
 
داروسازی
 
پرستاری
 
پیراپزشکی
 
توان بخشی
 
سلامت معنوی:
 
فرهنگ دینی
 
سلامت فرهنگی
 
آداب تغذیه در اسلام
 
اخلاق در تحقیقات پزشکی
 
سواد سلامت:
 
سبک زندگی
 
پیشگیری از بیماری های دهان ودندان
 
بهداشت روان
 
ارتقاء سلامت:
 
آموزش بهداشت
 
مراکز ارتقاء حوزه سلامت
 
سلامت خانواده
 
رسانه و بهداشت

 

 

 

 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات