کنفرانس یک روزه مسمومیت با گاز منو کسید کربن

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کنفرانس یک روزه مسمومیت با گاز منو اکسید کربن  با امتیاز بازآموزی 2/75 در تاریخ95/08/06 برگزار می کند. علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر به وب سایت این همایش به آدرس www.ircme.ir مراجعه نمایند.

 

 

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات