كارگاه آشنايي با آشنايي با word

عنوان كارگاه 
 مدرس
زمان برگزاري   فايل ها

آشنايي با مهارت word 

 سركار خانم رمیار  1394/11/6 

 كارگاه آشنايي با آشنايي با excle

عنوان كارگاه 
 مدرس
زمان برگزاري   فايل ها

آشنايي با excle

 سركار خانم سلطانی 1394/11/7
 

 كارگاه آشنايي با آشنايي با مهارت های کامپیوتر

عنوان كارگاه 
 مدرس
زمان برگزاري   فايل ها

آشنايي با مهارت های کامپیوتر

 سركار خانم بسطامی 94/6/16
 

 كارگاه آشنايي با آشنايي با SPSS

عنوان كارگاه 
 مدرس
زمان برگزاري   فايل ها

آشنايي با SPSS

 سركار خانم علياري 94/4/9
 

 كارگاه آشنايي با آشنايي با Endnote

عنوان كارگاه 
 مدرس
زمان برگزاري   فايل ها

آشنايي با Endnote

آقاي دكتر ياپنگ غراوي94/3/12
 

  كارگاه آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي

عنوان كارگاه 
 مدرس
زمان برگزاري   فايل ها

آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي

آقاي دكتر ياپنگ غراوي94/2/16
 

كارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی

عنوان كارگاه 
 مدرس
زمان برگزاري   فايل ها

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

 سركار خانم علياري
94/1/25
 
 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات