اولين پژوهشگران برجسته مركز تحقيقات دانشجويي

براي اولين بار دانشجويان موسي ابوالحسني و نگين افتخاري با كسب امتياز لازم بعنوان پژوهشگر برجسته مركز استعداد درخشان معرفي شدند.

با توجه به مستندات ارسالي به معاونت تحقيقات و فناوري وزارت و بررسي در كميته كشوري تحقيقات دانشجويي آقاي موسي ابوالحسني و خانم نگين افتخاري دانشجويان رشته پرستاري بر طبق  بند "ك" ماده 2 آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعداد درخشان،  بعنوان پژوهشگر برجسته شناخته شدند.

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات