پژوهشگران برگزیده دانشجویی
 
 

 

 

   نام و نام خانوادگی     

دانشکده

پژوهشگران برگزیده

موسی ابوالحسنی

دانشکده پرستاری و مامایی

 سجاد حسینی امیرآبادی

دانشکده پزشکی

 رشید ستاری

دانشکده بهداشت

اعضا برگزیده کمیته تحقیقات دانشجویی

 میلاد شیخی

دانشکده پرستاری و مامایی

مهران نجفی

دانشکده پرستاری و مامایی

 امیرحسین پورافخم

دانشکده پزشکی

 مهرداد ابراهیمی

دانشکده پزشکی

 عیسی اکبرزاده

دانشکده بهداشت

 لیلا میرزاعلی

دانشکده بهداشت

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید