كاركنان کتابخانه

مسئول كتابخانه مركزي دانشگاه
نام و نام خانوادگی: حسن گرزين

  

مدرک تحصیلی: كارشناسي كتابداري 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید :پست الکترونیك 
تلفن داخلی: 224 

مستقیم: 32395054-023

كارشناس اطلاع رساني
نام و نام خانوادگی: نورعلي جعفري

           

مدرک تحصیلی: كارشناسي كتابداري 
 :پست الکترونیك 
تلفن داخلی: 228

كارشناس كتابدار
نام و نام خانوادگی: تقي شكاري

          

مدرک تحصیلی: كارشناسي كتابداري 
 :پست الکترونیك 
تلفن داخلی: 225

كارشناس كتابدار
نام و نام خانوادگی: مرضيه مشتاقي

          

مدرک تحصیلی: كاردان كتابداري 
 :پست الکترونیك 
تلفن داخلی: 225

كارشناس كتابدار
نام و نام خانوادگی: محبوبه رمضانقرباني

          

مدرک تحصیلی: كارشناسي علوم تربيتي 
 :پست الکترونیك 
تلفن داخلی: 225

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات