لیست کتابهای تصویب شده در شورای انتشارات دانشگاه

ردیف

عنوان کتاب

نویسندگان

تاریخ تصویب

1

معاینه فیزیکی نوزادان

خانم بلبل حقیقی

6/7/1393

2

اسید و باز

خانم دکتر عامریان آقای دکتر سهرابی

11/8/1393

3

ایمنی در سبکه های توزیع برق

آقای فریبرز امیدی

15/9/1393

4

دستگاه تنفس بر اساس سیستم نوین آموزشی

آقای دکتر غراوی

7/10/1393

5

راهنمای طراحی و بهره برداری از فاضلاب

آقای دکتر رودباری

2/4/1394

6

مدیریت شیرابه ها در محل دفن پسماند

آقای دکتر رودباری

2/4/1394

7

اینترنت برای دانشجویان علوم پزشکی

آقای دهقانی-آقای خزاعی

22/4/1394

8

عفاف در پس پرده

خانم بلبل حقیقی

23/1/1395

9

زایمان تروماتیک

خانم عبدالله پور

23/1/1395

 

 

 
پنجشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات