بانک های اطلاعاتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  دسترسی محدود به پايگاه Essential Evidence Plus

   راهنماي استفاده از این پایگاه

 دسترسی محدود به پايگاه Primal Pictures

   راهنماي استفاده از این پایگاه

 دسترسی محدود دو ماهه

سايت اصلي BMJ

http://www.thebmj.com

مجموعه 22 عنوان مجلات

http://journals.bmj.com

مجموعه منابع آموزش و تصميم سازي باليني

http://bestpractice.bmj.com

مجموعه آموزش مداوم ديداري و شنيداري

http://learning.bmj.com

 

 دسترسی محدودیکماهه


 

 

 دسترسی محدود سه ماهه

 

دسترسی محدود دو ماهه

                           

 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات