نقشه برونداد علمي محققان با استفاده از نرم افزارهاي Vosveiwer، و scop2wos.exe ،وTool 2Sci ترسيم شده است كه به تبیین موقعیت محققان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شاهرود پرداخته است.

اساس این نرم افزار ها بر اساس تحلیل هاي هم استنادي مقالات )استنادهاي مشترك دو رکورد( و تحلیل هاي هم رخدادي شکل گرفته است. جامعه مورد بررسی شامل تعداد نویسندگانی است که حداقل یک مقاله مشترك با آدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال مورد نظر در پایگاه استنادي اسکوپوس به ثبت رسانده اند.

توضیحاتشکل ها

§قطر دایره ها و اندازه فونت ها نشانگر میزان برونداد علمی محققان می باشد.

§میزان ارتباط بین نویسندگان از رنگ آبي به قرمز افزایش می یابد.

محققانی که در رنگ قرمز قرار دارند بیشترین ارتباط را با محققان دیگر دارند. موقعیت قرارگیري نام محقق نسبت به محققان دیگرنشان دهنده ارتباط آنها با یکدیگر می باشد.

§براي نشان دادن محققان مرتبط از یک طیف رنگی استفاده شده است. نمودار هاي مرتبط با این تحلیل ها در ذیل آمده است.

لازم بذكر است كه براي مشاهده نام كليه محققان فعال نياز به رزولوشن بيشتر نقشه مي باشد. نرم افزار و فایل های مورد نیاز به همراه  راهنمای استفاده از در ادامه قرار داده شده است . 

 دانلود برنامه جاوا 

دانلود نرم افزار برونداد علمي 

 

 

نقشه برونداد علمي پژوهشگران دانشگاه در سال 2013

فايل 1 فايل 2

 

نقشه برونداد علمي پژوهشگران دانشگاه در سال 2014

 فايل 1   فايل 2

 

 نقشه برونداد علمي پژوهشگران دانشگاه از سال 2006 تا 2014

  فايل 1     فايل 2

  

 راهنمای نرم افزار برونداد علمی پژوهشگران دانشگاه:

برای اجرای نرم افزار مراحل زیر را انجام دهید.

1-     نصب برنامه جاوا

2-     دانلود نرم افزار برونداد علمی VOSviewer

3-     دانلود فایل 1 و 2 سال مورد نظر(جهت دانلود save az  را انتخاب کنید و فایل را در سیستم خود ذخیره نمایید)

4-     نرم افزار VOSviewer را Run نمایید.

5-     مراحل زیر را اجرا نمایید.

6-      با حرکت چرخ موس بر روی نمودار می توانید جزئیات مربوطه را مشاهده نمایید.

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات