http://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/4.jpghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/5.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/DSCF5202.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/IMG_0136.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/IMG_0173.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/IMG_0181.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/IMG_0215.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/IMG_0527.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/IMG_0582.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/IMG_0593.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0004.jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0024 (3).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0031 (5).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0117 (3).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC012211 (62).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0168 (4).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0172 (4).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0180 (5).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0192 (2).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0261 (2).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/_DSC0266 (3).jpeghttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/comm11.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/comm2.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/comm6.JPGhttp://research.shmu.ac.ir/modules/mod_slidethemall/images/comm9.JPG

كميته تحقيقات دانشجويی

 

كمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی شاهرود با هدف تقویت رشد و توان علمی در استنتاج و بهره­­ گیری بهینه از علوم پزشكی، تحت نظارت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می نماید. ارتقای سطح دانش و عملكرد دانشجویان در امر پژوهش، بهینه سازی كیفی و كمی فعالیت­های پژوهشی دانشجویان و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت حضور دانشجویان به عنوان مجری یا همكار اصلی در یك طرح پژوهشی از دیگر اهداف این كمیته است.

 

فعالیت های قابل انجام در راستای رسیدن به این اهداف به شرح ذیل می باشد:

- برگزاری كنگره­ های دانشجویی با حضور دانشجویان پژوهشگر

- برگزاری كارگاه­ های آموزشی موردنیاز دانشجویان پژوهشگر

- برگزاری تورهای تحقیقاتی دانشجویی مجزا یا مشترك با سایر دانشگاه ها

- تشكیل گروه های تخصصی تحقیقاتی دانشجویی در زمینه های گوناگون علمی

- حمایت مالی و غیر مالی از  دانشجویان پژوهشگر

- تقدیر از دانشجویان پژوهشگر فعال در زمینه های مختلف علمی

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات