رئوس اهدافی  اداره فن آوری های سلامت وارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

۱)      ايجاد جاذبه براي شكل گيري شركت هاي خصوصي فناوري(دانش بنیان) با ارائه سرويس هاي مورد نياز

۲)      كاهش ريسك مؤسسات نوبنياد با كمك به جذب سرمايه هاي اوليه آنها و ارائه مشاوره هاي لازم

۳)      بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

۴)      ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

۵)      کمک به رونق اقتصاد محلی و منطقه ای مبتنی بر فناوری

۶)      ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

۷)      تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

۸)   بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه های فناوری

9) ارائه مشاوره در جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان

10)ارائه مشاوره به منظور ثبت اختراعات و ایده های محوری

11) ارائه مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی پژوهشگر جهت استفاده از تسهیلات صندوق های غیر دولتی پژوهش در کشور

12)ارائه خدمات مورد نیاز مشاوره ای و آزمایشگاهی مورد نیاز افراد و صنایع

 

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات