رئیس اداره توسعه فناوری سلامت و ارتباط با صنعت

  نام و نام خانوادگی

 سعید ناظمی                            

 

 

 مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
 تلفن 3395054
نمابر
 

 مقالات منتشر شده:

از بیماری ژیاردیوز چه می دانید؟

نحوه عینی برقراری ارتباط با مردم

بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود

بررسی فلزات سنگین در سبزیجات مصرفی شاهرود

بررسی فلزات سنگین در خاک ،آب وگیاه اراضی سبزیکاری  شاهرود

بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در مراکز بهداشتی درمانی شاهرود

بررسي وضعيت آلودگي انگلي در سبزيجات پرورشي شهر شاهرود

رها سازی انرژی بیوگاز

بررسی میزان فلوراید وشاخص DMF  در دانش آموزان شاهرود

Concentration of Heavy Metal in Edible Vegetables Widely Consumed in Shahroud , the North East of Iran

Prevalence of Smoking Among Universities Students of Semnan
Province in 2011

Prevalence of smoking among universities students of Shahroud in 2010

بررسی شیوع مصرف دخانیات در دانشجویان

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات