چاپ پروتكل در كوكران توسط يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه

به استحضار مي رساند پروتكل تهيه شده توسط آقاي مجتبي كيخا، عضو هيات علمي دانشكده بهداشت و همكاران با عنوان " Antacids, sucralfate and bismuth salts for functional dyspepsia" درCochrane Database of Systematic Reviews به چاپ رسيده است. اين مجله داراي Impact Factor برابر با 6.103 بوده و يكي از معتبرترين ديتابيس ها در زمينه چاپ مقالات مروري مي باشد. اين موفقيت را به نامبرده تبريك عرض مي كنيم و اميدواريم شاهد موفقيتهاي روزافزون وي و ساير محققين دانشگاه باشيم. 

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات