شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق

معرفي فعاليت ها: 

  1.   فعالیت و مشاوره در زمینه انجام کلیه امور مربوط به شناسایی، استخراج و آنالیز ترکیبات موثره گیاهان دارویی
  2.   انجام پروژه­های تحقیقاتی مرتبط با شناسایی، حفظ و تکثیر گونه های اندمیک در معرض خطر و انقراض قرار دارند با استفاده از روش های مدرن علمی
  3. استفاده از گیاهان دارویی در پروژه و طرح های مربوط به فضای سبز شهری
  4. تهیه فرمولاسیون مواد موثره گیاهان دارویی
  5. برگزاری  کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه شناخت، کاربرد و استخراج مواد موثره، اسانس گیری،  روغنگیری و ساخت کرم و لوسیون از گیاهان دارویی
  6. ارائه و ترسیم روش­های نوین آموزش به منظور تولید و انتشار بروندادهای  پژوهشی
  7. انجام پروژه­های مختلف علمی برای بررسی اثر مواد موثره گیاهان دارویی بر انواع بیماری ها
  8. بررسی تنوع ژنتیکی، سیتوژنتیکی و مسیرهای بیوشیمایی تولید  مواد موثره و متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی
  9. انجام تحقیقات و پروژه های علمی بر  پایه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک برای تولید مواد موثره بیشتر و با کیفیت تر

 
پنجشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات