مراكز تحقيقاتی

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات کاربردی و در راستای خدمات رسانی به پ‍ژوهشگران، اقدام به ایجاد مراكز تحقیقاتی در زمینه های مختلف پزشكی و سلامت نموده است.

در حال حاضر مرکزتحقیقات علوم رفتاری واجتماعی در سلامت, واحد توسعه پژوهش های بالینی در این دانشگاه مشغول به فعالیت است. این مرکز تلاش می كند که با برنامه ریزی، نظارت و اجراء فعالیتها، ضمن تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم رفتاری واجتماعی، در راستای ارتقاء سلامت روانی، توسعه عدالت اجتماعی و سلامت جامعه گام بردارد.

 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات