پرسشنامه ها

قابل توجه پژوهشگران گرامي؛

خواهشمند است در كليه فايلهاي پرسشنامه از فونت B-Nazanin با اندازه 12 استفاده فرماييد و حتما فرمهاي پر شده اي كه در سامانه اطلاعات تحقيقاتي ثبت مي فرماييد، شبيه فرمهاي PDF‌ قابل دانلود از جدول زير باشند.

نوع فايل قابل دانلود

نوع پرسشنامه

 عنوان جلسه اي كه طرح در آن تصويب خواهد شد

                        فرم پروپوزال کیفی
 

پرسشنامه طرحهای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی

پرسشنامه طرح HSR

جلسه شورای HSR

پرسشنامه طرح دانشجويي

جلسه شورای کمیته تحیقیقات دانشجویی

پرسشنامه طرحهاي مركزتحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت

جلسه شوراي مركزتحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت

پيوست 1 معرفي نماينده

-

   راهنماي تهيه پروتكل مطالعات كارآزمايي باليني 
            پروپوزال مطالعه کارآزمایی بالینی 
   چك ليست مدارك لازم براي بررسي طرح در شوراي اخلاق 

                                                                    ***  فرم ها ***

فرم درخواست شركت در همايشهاي خارج از كشور

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

فرم حقوق معنوي طرح هاي پژوهشي خارج از دانشگاه

  

فرم رضايت آگاهانه ويژه مطالعات گزارش موردي

   

الگوي تهيه ييوست ترجمان دانش

 

 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات