به استناد دستورالعمل وزارتي تشكيل، سطح بندي و شرح ظايف كميته هاي اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با صلاحيت كميته دانشگاهي تائيد مي گردد.باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های 1947 نورنبرگ و 1975 هلسینکی و 1978 بلمونت اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال 1995 (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته‌های ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند .


با استناد به نامه شماره 5829/د/700 مورخ 23/12/1393 معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، "انجام هرگونه پژوهش بدون اخذ مجوز از شورای اخلاق در پژوهشهای پزشکی دانشگاه، تخلف پژوهشی محسوب شده و مسئولیت آن در وهله اول بر عهده پژوهشگر اصلی و در مورد پایان نامه ها بر عهده استاد (اساتید) راهنما و سپس دانشجو خواهد بود".


 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات