اعضاء و کارکنان كميته تحقيقات دانشجويي

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد حسین ابراهیمی

مدرک تحصیلی

متخصص طب کار و عضو هیات علمی دانشگاه

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

تلفن داخلی

023-32395054 داخلی 503

مستقیم

023-32394499

كارشناس كميته تحقيقات دانشجويي

نام و نام خانوادگی

فاطمه رم يار

مدرک تحصیلی

کارشناس مديريت

پست الکترونیک

  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

تلفن داخلی

023-32395054 داخلی 503

مستقیم

023-32394499

كارشناس كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت

نام و نام خانوادگی

هاجر شهسوار

مدرک تحصیلی

کارشناس بهداشت عمومي

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

مستقیم

32374235-023

 

نام و نام خانوادگی

رشته

سمت

مهرداد ابراهیمی

پزشکی

دبیر كل کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضا هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

عیسی اکبرزاده عرب

بهداشت عمومی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

علیرضا محمدی

 

واحد انفورماتیک

مهسا سمیعی پاقلعه- منیره سلیمیان ریزی

 بهدشت عمومی

واحد پژوهش

منیره زینلی پور- نیلوفر زند کیا

 بهداشت حرفه ای

واحد آموزش

فاطمه زارعی

 بهدشت عمومی

روابط عمومی

فاطمه شیخی

 

نشریه

نرگس اکرامی پور

 

ترجمه و تالیف

 فهیمه محمدنژاد

 

 امور مجازی

اعضا هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري و مامايي

آرزو حاصلی

 دکترای بهداشت باروری

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري و مامايي  

 سارا محمدی

 ارشد مشاوره در مامایی

امور  اجرایی

اشرف قیاسی- میلاد شیخی- موسی ابوالحسنی- نگین افتخاری

 

واحد پژوهش

 امیرحسین رحمانی- مهدی منوچهری

 پرستاری

واحد آموزش و همایش

 یوسف باقری

 پرستاری

روابط عمومی

 ریحانه عباسی

 مامایی

ترجمه و تالیف

 میلاد شیخی- عادل یارمحمدی

 پرستاری

انفورماتیک و خبرنامه

اعضا هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

مرتضی کرمانی

پزشکی

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشكي

امیرحسین پورافخم

پزشکی

واحد  اجرایی

فاطمه قابل

پزشکی

معاون بالین

سپیده حسینی- مینا معینی زاده

پزشکی

واحد پژوهش

شیوا داداش زاده

پزشکی

واحد آموزش

ابوالفضل پاشازاده

پزشکی

واحد ترویج و کشف استعدادها

صدرا حیدری

پزشکی

واحد مجله و خبرنامه

نیما پارسا نیا

پزشکی

ترجمه و تالیف

هانیه اسماعیلی

پزشکی

انفورماتیک

شیوا شکوری

پزشکی

واحد علوم نوین

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات