پرسنل مجلـــــه

مدير مسئول
نام و نام خانوادگی: دكتر جواد نوريان

مدرک تحصیلی:متخصص بيهوشي
مستقیم:  32394111-023

سردبير
نام و نام خانوادگی: دكتر سهراب حاجي زاده

مدرک تحصیلی: دكتري فيزيولوژي
تلفن داخلی
مستقیم:  76291170-021

معاون سردبير
نام و نام خانوادگی: حميد كلاليان مقدم

مدرک تحصیلی:دكتري فيزيولوژي
پست الکترونیک:  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مستقیم:  32392817-023

كارشناس مجله
نام و نام خانوادگی: معصومه ميري

مدرک تحصیلی:کارشناس كامپيوتر
پست الکترونیک:   آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
تلفن داخلی: 511
مستقیم:  32394111-023

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات