كاركنان حوزه پژوهش

مدير توسعه پژوهش، ارزيابي تحقيقات و هماهنگي مراكز تحقيقاتي
نام و نام خانوادگی: علی اکبر رودباری

           

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت محيط 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید :پست الکترونیك 

مستقیم:  32394499-023

نمابر: 32395588-023

  

كارشناس پژوهش
نام و نام خانوادگی: فاطمه سلطانی

 


مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مديريت
پست الکترونیک:  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
تلفن داخلی: 510
مستقیم:  32394499-023

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات