معاون پژوهشی و فناوری  

نام و نام خانوادگی

محمدحسن امامیان      CV

     

 

 


مدرک و رشته تحصیلی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی 

پست سازمانی

معاونت پژوهشی و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

آدرس پست الکترونیک

  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

  

  حوزه معاونت پژوهشی 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با توجه به نقش انکار ناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه و به لحاظ موقعیت و نیاز فعلی کشور به تولید علم، مصمم است تا در راستای سیاست های پژوهشی کشور بستر مناسبی برای ظهور خلاقیت ها، کشفیات و ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی فراهم کرده و نسبت به ایجاد، ترویج و تشویق فرهنگ فعالیتهای تحقیقاتی و انتشار این فعالیتها در قالب مقاله و کتاب در سطح کشوری و  بین المللی اقدام نماید

 در این راستا در نظر دارد، منابع اطلاعاتی، تحقیقاتی، علمی و تجهیزات دانشگاهی را به آخرین فناوریهای مورد نیاز روز مجهز نماید. این معاونت با فراهم آوردن تسهیلات لازم برای شرکت دانشجویان و اعضای هیات علمی در مجامع علمی داخلی و خارجی، برگزاری سمینارها در جهت تقویت بنیه علمی،  پژوهشی دانشگاه تلاش نماید

شرح وظایف معاون پژوهشی وفناوری

1-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه مطابق با مصوبات مقررات وایین نامه های مربوطه.

2-برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقائ و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین المللی.

3-اولویت بخشی به نوآوری درحوزه‌ی نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور.

4-توسعه تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.

5-کنترل و نظارت برفرایندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده درطرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.

6-مطالعات لازم درزمینه ارزشیابی فعالیتهای پزوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه.

7-ایجادارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

8-همکاری در ارائه خدمات علمی فرهنگی و اجتماعی وبرگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی واجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دو موسسه و سایر موسسات.

9-همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی.

10-برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیآت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور {اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی دانشگاهی} برابر ضوابط مصوب.

11-تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد: کارافرینی و پارک‌های علم و فناوری برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه.

12-بررسی و ارزیابی فعالیت‌های موسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه.

13-شناسایی وتعریف موضوعات و برنامه های علمی-پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصص اعتبارلازم جهت تعامل علمی-پژوهشی حوزه دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی موسسه.

 

 

 
پنجشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات